Wereldbuur

Adres
Bibliotheek Stadshart
Vestigingsplaats
Amstelveen
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.wereldbuur.nu
Omschrijving
Een Taalcoach van Wereldbuur kan u helpen beter Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven.

Voor wie is de Taalcoach?
- u staat ingeschreven in Amstelveen, Aalsmeer of Uithoorn.
- u kunt als anderstalige zonder tolk met ons praten.
- u volgt een inburgeringscursus

Een Taalcoach is een vrijwilliger met wie u Nederlands kunt oefenen. Na een intakegesprek zoekt Wereldbuur een geschikte Taalcoach voor u. De Taalcoach belt u om een eerste afspraak te maken. Bij deze afspraak kan een taaladviseur aanwezig zijn. De afspraak vindt plaats in de bibliotheek Amstelland in Amstelveen of Aalsmeer. Daarna spreekt u elke week af om Nederlands te oefenen. De taalcoach is geen docent. Het is een vrijwilliger die u gratis wil helpen.

Wilt u meedoen? Bel, mail of kom langs!

Taalcoach
Boeiend, leuk en zinvol vrijwilligerswerk

De wereld is vol met taal. Teksten vinden we overal om ons heen. Tegenwoordig moeten ook veel zaken via internet geregeld worden. Maar wat als iemand moeite heeft om het allemaal te begrijpen of als de taal te moeilijk is? Of als je uit een ander land komt? Je hebt de keuze gemaakt om je land te verlaten en in Nederland te komen wonen, maar je spreekt de Nederlandse taal niet goed?

Als taalcoach helpt u mensen die de Nederlandse taal beter willen spreken, lezen of schrijven.
U kunt ervoor kiezen om een anderstalige te helpen die al een beetje Nederlands spreekt maar nog veel wil leren. Dit kan ook zijn voor onderdelen van een inburgeringsexamen. Eén van de leuke aspecten is het individuele contact. In informele sfeer samen praten over alledaagse onderwerpen. U geeft geen les, u coacht.
U kunt er ook voor kiezen om een laaggeletterde Nederlander te helpen met lezen en schrijven. Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is?

Wat vragen wij van de taalcoach?
- anderstaligen helpen met de Nederlandse taal op een informele wijze
- laaggeletterden helpen met lezen en schrijven

Wij verwachten
- interesse in de doelgroepen en belangstelling voor andere culturen
- voldoende kennis van de Nederlandse taal
- geduld om iemand iets te leren
- ongeveer twee uur per week beschikbaar (zelf in te delen)

Wij bieden
- zinvol en boeiend vrijwilligerswerk
- een leuke en leerzame manier om mensen uit andere culturen te leren
kennen

Ondersteuning en training
- Een algemeen informatiepakket
- Lesmateriaal en ondersteuning van een taaladviseur
- Wekelijks digitaal lesmateriaal
- Periodieke trainingsbijeenkomsten
- Basiscursus taalvrijwilliger van de Stichting Lezen en Schrijven

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse om taalcoach te worden, neemt u dan contact op met Wereldbuur in de bibliotheek in Amstelveen of Aalsmeer.
Omgeving Hulpaanbod omschrijving Type dienst Type dienstverlening
Amstelveen De Taalvijver: Nederlandse taal voor kinderen Taal & lezen Vrijwillige dienstverlening
Logo van Wereldbuur