Direct naar de inhoud van deze pagina

Amstelveen voor vluchtelingen

Lees hier ook nieuwsbrief no. 7

>>BELANGRIJK NIEUWSBERICHT OVER DE NOODOPVANG<<

Tijdens de vakantieperiode is er een ontwikkeling geweest m.b.t. de opvang voor vluchtelingen aan de Laan van Kronenburg. Hieronder leest u meer informatie in een brief van Helma Keesom, coördinator dagbesteding vluchtelingen Kronenburg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie Kronenburg vanaf 10 augustus "Bewonersleeg". Hoe nu verder?

Tijdens de vakantie ontvingen we het bericht over het vertrek van de vluchtelingen uit Kronenburg. Het was een van de scenario's en toch komt zo'n bericht als verrassing. Voor de COA medewerkers in Kronenburg kwam de beslissing ook als verrassing. Het COA bestuur heeft besloten om geen noodopvang meer te handhaven; die is niet meer nodig: de instroom in Nederland is te laag. De vluchtelingen zijn vorige week uit Kronenburg vertrokken naar een AZC, elders in het land. Kronenburg is nu in COA-termen 'bewoners-leeg': De locatie blijft 'standby', dus alles blijft intact: de kamers, de keuken en andere faciliteiten. De reden is, dat de mogelijkheid bestaat dat Kronenburg toch nodig blijkt voor vluchtelingen.
Bijgevoegd de brief van de burgemeester aan de gemeenteraad.
Kopie van 08082016 Raadsbriefvluchtelingen B.pdf

Het is zoals het is. Hier hebben wij geen invloed op. Knop om en wat kunnen we vervolgens doen? Omdat op dit moment veel vrijwilligers op vakantie zijn, is de communicatie hierover ontoereikend gebleken. Daarvoor onze excuses; we doen ons best zo spoedig mogelijk iedereen te informeren over de mogelijkheden voor vrijwilligers.

De taak, die ik mij, als coördinator, nu stel is ervoor te zorgen, dat de vrijwilligers en organisaties de mogelijkheden kennen om hun energie, vaardigheden en bereidheid te kunnen blijven inzetten; Voor vluchtelingen en/of voor andere kwetsbare groepen in Amstelveen. Daarvoor is er contact en samenwerking met Vluchtelingenwerk Amstelland, Locatie Walborg in Buitenveldert en de AZC locatie Wenckebach (Bijlmerbajes) en Vrijwilligerscentrale Amstelland, Amstelveenvoorelkaar. De digitale organisatie blijft vooralsnog bestaan, dus reacties en ideeën kunt u tot nader bericht blijven sturen naar Amstelveenvoorvluchtelingen@gmail.com.

We hebben met elkaar zoveel bereikt: zoveel activiteiten, een enorm netwerk waarin zo goed werd samengewerkt met zo weinig middelen en vooral vertrouwen in elkaar, vluchtelingen, vrijwilligers, buren en Amstelveners.

Ik wil, namens Vita, de betrokken vrijwilligers alvast, uit de grond van mijn hart, complimenteren met het werk wat er is verzet en niet te vergeten jullie tijd en de aandacht. Jullie hebben het verblijf van de vluchtelingen in Kronenburg iets lichter gemaakt.

Helma Keesom
Coördinator Dagbesteding vluchtelingen Kronenburg
Wijkcoach Vita/AanZ
06 86 85 55 42
Email: Amstelveenvoorvluchtelingen@gmail.com
WWW: www.amstelveenvoorelkaar.nl/vluchtelingen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaand een toevoeging van de COA locatiemanager, Gudule von Hegedus:

"De noodopvang in Amstelveen is vanaf 10 augustus jl. 'bewoners leeg'. De bewoners zijn door de IND gehoord en doorgestroomd naar een vervolglocatie (pol of azc) al naar gelang van de beslissing van de IND rond hun asielaanvraag. De instroom van asielzoekers op dit moment is stabiel en COA kan mensen weer opvangen in de reguliere locaties. Nieuwe asielzoekers kunnen hierdoor vanuit de centrale ontvangstlocatie (col), zoals in Ter Apel, gehoord worden en doorstromen naar pol of azc.

De noodopvang Amstelveen is NIET gesloten. Het COA heeft geen besluit genomen om deze noodlocatie te sluiten. Alle opvanglocaties worden in september aan de regionale regietafels besproken, waar gemeenten, provincie en COA overleggen welke locaties in de toekomst nodig zijn.

Op de locatie Laan van Kronenburg zijn naast de bewoners, nu ook geen woonbegeleiders en programmabegeleiders meer aanwezig. Wel blijft één huismeester werkzaam op de locatie en zal er beveiliging 24/7 aanwezig zijn. Het aanspreekpunt voor de locatie blijft, tot nader order, de locatiemanager.

Wij hopen dat de vele Amstelveense vrijwilligers, die tot nu toe zo enthousiast waren betrokken bij onze bewoners, zich spoedig op een andere wijze kunnen en willen blijven inzetten voor nieuwe, gekoppelde inwoners van de gemeente Amstelveen.

Met vriendelijke groet,

Gudule von Hegedus"

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Locatiemanager Noodopvang Amstelveen